İnsan Kaynakları

Rekabet ortamının geçmiş dönemlere göre çok daha farklı hale gelip zorlaştığı, ekonomilerin daha küresel bir hale geldiği, teknolojinin çok hızlı geliştiği ve ilerlediği bir ortamda bulunmakta ve bulunmaya devam etmeyi hedeflemekteyiz.

Bu amaçla tecrübe ve deneyimin yanında, içinde bulunduğumuz zor piyasa şartlarına uyabilecek; üretken, ileri görüşlü, insan ilişkilerinde profesyonel davranmayı bilen, dinamik, ve iş geliştirme konusunda yetenekli Çalışma Arkadaşlarımızı aramaktayız.